INFORMUJEMY, NIE KOMENTUJEMY

© 2020-2021 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Centralna Agencja Informacyjna

09:51 | środa | 29.06.2022

© 2020-2021 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Sygnaliści

Kosztowna “walka z małpią ospą”

Minister Niedzielski uspokaja, że małpia ospa nie jest poważnym zagrożeniem, a rząd działa tylko prewencyjnie, m.in. wydając przepisy pozwalające izolować osoby podejrzane o zakażenie. Przepisy te wydają się być jednak wysoce restrykcyjne w stosunku do niewielkiego niebezpieczeństwa. Przypomnijmy, że...

Co postanowi Sąd UE w sprawie skargi Polski przeciwko Komisji Europejskiej?

Pomimo ugodowego zamknięcia sporu między Republiką Czeską i Polską oraz odstąpienia Czechów od postulatu zamknięcia kopalni Turów, KE nadal żądała od Polski płacenia kar z tytułu niezatrzymania wydobycia węgla w okresie od maja 2021 r. do 4 lutego 2022...

Zaszczepieni mają powody do obaw

Badania wykazały przenikanie mRNA do wnętrza ludzkich komórek i transkrypcję do DNA. Naukowcy, którzy domagali się przeprowadzenia pełnego cyklu badań klinicznych szczepionek mRNA przed dopuszczeniem ich do użytku, byli osądzani od czci i wiary przez media głównego nurtu i...

Nieustające szykany prominentów lekarskich wobec szlachetnej lekarki

Czy nowy proces skierowany przeciwko lekarce dotyczący jej krytyki z 2020 roku wobec błędów w ograniczaniu praw pacjentów ma ponownie dostarczyć usprawiedliwienia lekarzom, którzy takich zachowań się dopuszczali? W trybie prasowym interweniuję w Opolskiej Izbie Lekarskiej (OIL):W imieniu opinii publicznej...

Reklama

Przeczytaj!

Nieznana dziewczyna z Łąckiego

Niedziela, 29 czerwca 1941 r. UWAGA! Drastyczne treści! Przez lata nie wolno było o nich mówić. Jakby ich nie było....