INFORMUJEMY, NIE KOMENTUJEMY

© 2020-2021 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Centralna Agencja Informacyjna

01:03 | wtorek | 06.06.2023

© 2020-2023 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Kartka z kalendarza polskiego

Świętość na dnie piekła

28 maja 1941 Ojciec Maksymilian Kolbe modlił się o to, by całe swoje życie poświęcić dla Maryi tak bardzo, by na ziemi nie został po nim nawet grób, a jego prochy rozwiał po polach wiatr. By pozostała tylko jego miłość...

Kto chciał zabić Jana Pawła II?

Moment na przeprowadzenie zamachu z punktu widzenia władz w Warszawie i Moskwie był więc idealny, a sam zamach perfekcyjnie przygotowany. Jeśli nawet Kreml nie użył do jego przeprowadzenia polskich esbeków, to istnieje szereg poszlak wskazujących, że oni wiedzieli co...

Dlaczego płakał ojciec Basi?

2 maja Historia powstania największych dzieł na świecie obfituje w zaskakujące przypadki, które sprawiły, że dzieło sztuki czy utwór wyglądają inaczej, niż planowali ich autorzy. Albo w ogóle nie wyglądają, bo nigdy nie zostały skończone. Ale żeby błąd wkradł...

Bitwa o krzyż w Nowej Hucie

27 kwietnia 1960 r. Dantejskie sceny rozgrywały się na Placu Teatralnym, gdzie obrońcy dosłownie obejmowali krzyż; puszczali go dopiero odrywani od niego siłą i bici po palcach tak mocno, że same się rozginały. Milicjanci szczuli ludzi psami, atakowali pałkami,...

Wielki Pożar

17 kwietnia 1886 Wielkie tragedie zaczynają się od błahych wydarzeń. Tydzień przed Wielkanocą, w sobotę, w jednym z obejść w Stryju, odbywało się świniobicie. Zwyczajna rzecz przed Świętami. Tyle, że przypadkowo przewróciła się lampa naftowa. Jedna lampa. Od niej spłonęło...

Druga deportacja

14 kwietnia 1940 Z racji tego, że wywiezieni byli, przynajmniej w części, z terenów, które po wojnie znalazły się na terytorium Związku Sowieckiego, już nigdy nie wrócili do domów. Świat zachodni nie ma o tym pojęcia – we wrześniu 1939 roku...

Dzień, w którym zatrzymała się Polska

2 kwietnia 2005 Ci, co przeżyli – nigdy nie zapomną. To jedno z tych wydarzeń, kiedy nawet po latach będą mogli powiedzieć, co robili, gdy się dowiedzieli. I co zrobili potem. Wieczorem 2 kwietnia 2005 roku, zatrzymała się cała Polska. Nie...

Śmierć prawie przed ołtarzem

Tragiczna pomyłka? Ofiara intrygi? Różnicy poglądów? Osiemdziesiąt lat temu w kościelnej kruchcie wileńskiego kościoła zginął Czesław Ancerewicz. Większość urodzonych po wojnie Polaków całkowicie pomija jeden fakt – przed wojną znaczne obszary dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy to była Polska. Wilno...

Cudowne ocalenie miasta

9 marca 1989 r. Dziewiątego marca 1989 roku wszyscy mieszkańcy Białegostoku znaleźli się o włos od śmierci. Gdyby rozszczelniły się wypełnione chlorem wagony kolejowe, zginęłoby 200 tys. ludzi. To była końcówka PRL-u, ale wciąż PRL. Dwie godziny po północy, już 9...

Niemiecka zbrodnia w małej wiosce

8 marca 1944 r. Około 80 mężczyzn, kobiet i dzieci spłonęło żywcem. Na koniec Niemcy gruntownie obrabowali opustoszałe gospodarstwa i podłożyli ogień pod zabudowania. Niemcy spalili żywcem 93 osoby, w tym 33 kobiety i 30 dzieci poniżej 15. roku...

Reklama

Przeczytaj!

Skąd nienawiść do Polaków u Grabowskiego?

Prof. Jan Grabowski posługuje się polskim nazwiskiem, choć nie jest to jego nazwisko. Kłamie i zmyśla historię holokaustu na...