INFORMUJEMY, NIE KOMENTUJEMY

© 2020-2021 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Centralna Agencja Informacyjna

13:02 | wtorek | 18.06.2024

© 2020-2023 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Donald Tusk, gdzie twój mózg?

Czas czytania: 11 min.

Kartka z kalendarza polskiego

18 czerwca

Zanim był Wołyń

16 maja 1657 Kozaccy oprawcy zabrali zakonnika go do rzeźni Grzegorza Hołowejczyka, gdzie go bestialsko torturowali – m.in. przypalając go ogniem, wbijając drzazgi za paznokcie...

Koniecznie przeczytaj

Kilka wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska

ROSJA

- reklama -

23 listopada 2007 – expose Tuska jaki nowego premiera

–  Choć mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądy.

luty 2008

- reklama -

– Kiedy pan prezydent Putin wspomniał o tym, że oczekiwał kiedyś zaproszenia do Polski, chciał rozmawiać, nie dostał zaproszenia. Dziś powiedziałem, że może czuć się zaproszony już dziś do złożenia jak najszybszej wizyty w Warszawie. Skoro bez zbędnych negocjacji w ciągu dosłownie kilku tygodni udało się wysłać sygnały z Moskwy i Warszawy, że “może być lepiej”, to znaczy, że uzyskano “najważniejszą rzecz – elementarne zaufanie” zarówno na szczeblu państwowym, jak i w relacjach osobistych.

Czerwiec 2008 – fragmenty listu premiera Donalda Tuska do premiera Władimira Putina zawiezionego do Moskwy przez udającego się na spotkanie z Ławrowem Radosława Sikorskiego:

– Doceniamy rolę Władimira Putina w obecnej fazie rozwoju Rosji. Świadomi jesteśmy wielkiej odpowiedzialności, jaką wziął na siebie. Chcemy być przekonani, że zamierza on czerpać z potencjału modernizacyjnego i demokratycznego, tkwiącego w narodzie rosyjskim, właściwie ukierunkowywać współzależności między demokracją a praworządnością i dyscypliną. Istotne jest, czy swoją aktywnością wpisze się w poczet tak zasłużonych dla dzieła modernizacji Rosji liberalnych polityków. Istotne znaczenie w zapewnianiu wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu odgrywa współpraca Rosji z Zachodem w sferze energetyki. Uważamy, że tego rodzaju strategiczna współpraca powinna być oparta na porozumieniu wszystkich zainteresowanych stron: producentów, odbiorców i krajów tranzytowych. Widzimy możliwość kompromisu. (…)Niech mi wolno będzie wyrazić przeświadczenie, że nasza rozmowa – otwarta i rzeczowa – przyczyniła się do umocnienia atmosfery zrozumienia i zaufania między polskimi i rosyjskimi rządowymi ośrodkami decyzyjnymi. W Pana wypowiedziach dostrzegłem zarówno dążenie do poszukiwania wzajemnie korzystnych rozwiązań na wszystkich płaszczyznach kontaktów, jak i gotowość do podejmowania trudnych tematów, z uwzględnieniem wrażliwości strony polskiej. Zgłaszane przez Polskę propozycje dotyczące projektów energetycznych są ukierunkowane na zapewnienie przejrzystych reguł współdziałania dostawców oraz odbiorców i mają na celu umacnianie zaufania pomiędzy nimi. Uważamy, że w tej wrażliwej dziedzinie należy unikać takich rozwiązań, które stwarzałyby wrażenie, iż są skierowane przeciw komukolwiek. Wychodzimy w tej sprawie z założenia, że pojęcie dywersyfikacji dostawców bezpośrednio wiąże się z pojęciem dywersyfikacji odbiorców, a wspólnym mianownikiem jest rozwinięta sieć ropociągów i gazociągów. Zależy mi, abyśmy mogli wspólnie przyczynić się do ich szybkiego i pozytywnego rozwiązania. Sposobność po temu stwarzałaby dalsze nasze spotkania, zarówno na gruncie dwustronnym, jak też przy okazji przedsięwzięć międzynarodowych z naszym udziałem. Pragnę zarazem ponowić zaproszenie do złożenia przez Pana wizyty w Polsce.

- reklama -

sierpień 2008

Polska nie powinna być tym krajem wśród krajów Unii, który ma najgorsze relacje z Rosją, Nie można zapominać o naszych interesach, czyli możliwie dobrych relacjach Polska – Rosja.

1 września 2009

– Czy relacje polsko-rosyjskie mają być gorsze od polsko-niemieckich? Zgodziliśmy się, że to absurd! Będziemy dążyć do tego, by były nacechowane wzajemnym szacunkiem. Jestem bardzo ostrożnym, bo w takim miejscu i dniu trzeba. Ale optymistą.

Nie może być dłużej tak, że w sprawach historycznych relacje polsko-rosyjskie są gorsze od relacji polsko-niemieckich czy rosyjsko-niemieckich. To absurd. Skoro porozumienie było możliwe między Warszawą i Berlinem czy Moskwą a Berlinem, to czemu nie miałoby być możliwe między Polakami a Rosjanami?

– Z premierem Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał.

wrzesień 2010

– Nie mam zamiaru usprawiedliwiać Rosjan, kiedy robią coś nie tak, jak byśmy tego oczekiwali, ale nie dam się namówić na to, żeby z tego powodu wypowiadać polityczną wojnę. Na pewno nie.

grudzień 2010

o relacjach z Rosją

My to w Polsce bardzo doceniamy, także zaangażowanie w te najtrudniejsze problemy, które w przeszłości utrudniały porozumienie. Dzisiaj mamy wszyscy poczucie, że pokonujemy te historyczne problemy i przeszkody, których nigdy nie należy lekceważyć, ale które trzeba umieć rozwiązywać.

do prezydenta Miedwiediewa

Za gotowość do takiego odważnego i partnerskiego dialogu też proszę przyjąć wyrazy szczerej sympatii ze strony nie tylko polskiego rządu, ale także polskiej opinii publicznej

wrzesień 2011 o propozycji Miedwiediewa kandydatury Putina na prezydenta

Jeśli chodzi o Rosję, to jest to ciągle kraj, który z punktu widzenia interesów Polski i Europy lepiej, kiedy jest względnie stabilny politycznie. Tego można Rosjanom życzyć – sami sobie wybierają władzę. Stabilność polityczna jest z punktu widzenia Polski i Europy lepsza niż chaos.  

październik 2011

– Ja podjąłem, moim zdaniem, wielkie wyzwanie, żeby przełamać ten historyczny fatalizm, żeby Polska z Rosją budowały relacje przyjazne, umożliwiające współpracę – przede wszystkim współpracę gospodarczą. (…) My, w Polsce, nie będziemy resetować naszej pamięci. Ale (…) powtórzę: Polska i Rosja zasługują na przyjazne relacje. Oba te wielkie narody mogą żyć ze sobą w przyjaźni, musi to być ufundowane na prawdzie, na mądrej pamięci, ale też na zdolności do wychodzenia do przodu.

– Tak, jestem specjalistą od tego, żeby układać się z sąsiadami i w Unii Europejskiej na zasadzie kompromisu. Nie pozwolę na to, żeby Polska brnęła w jakieś idiotyczne wojny. Z całą pewnością Jarosław Kaczyński zagwarantuje wam niezwykle ułańskie szarże przeciwko każdemu, tylko że ja jestem odpowiedzialny za to, żeby ludzie w Polsce zarabiali pieniądze, znajdowali prace, mogli handlować z sąsiadami, bo to jest szansa dla polskiej gospodarki. i

30 października 2012

Trudno wyobrazić sobie życie publiczne w Polsce, gdy lider opozycji formułuje tezy o zbrodni wobec rządu polskiego i najbliższego sąsiada..

maj 2014

–  Ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej czy krucjacie antyrosyjskiej… Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej.

luty 2024

Słowa Putina o tym, że Rosja zbroi się i de facto przestawiła się na tryb wojenny i całą gospodarkę przestawiła na tryb wojenny, te słowa są prawdziwe. To nie tylko agresywna retoryka, ale decyzje, jakie zapowiedział w tym wystąpieniu prezydent Putin, dotyczące zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tryb wojenny i unowocześnienia sił zbrojnych Rosji, to wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio.

maj 2024

Rosja to wrogość wobec Zachodu, zwłaszcza wobec Unii, pogarda wobec rządów prawa i wszelkich mniejszości, upartyjnienie gospodarki i mediów, zalegalizowana państwowa korupcja, religia na usługach władzy, panowanie służb specjalnych. Otwórz oczy i poszukaj podobieństw.

– Z tej mównicy, weteran polskiej polityki Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako “Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji. Gdyby dzisiaj był tutaj pan Moczulski, to by patrzył w tę stronę [ław poselskich PiS – przyp. red.]  i mówił: Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji.

Lotos

28 marca 2011

– Będziemy oceniali wspólnie z szefostwem rafinerii [Lotos – przyp. red.]  i resortem skarbu, na ile satysfakcjonujące są te sygnały, które otrzymamy dzięki rozpoczęciu procesu prywatyzacji. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategorycznie “nie” inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Nasi sąsiedzi są również od tego, abyśmy robili z nimi wspólne interesy.

18 maja 2022

Kiedy pojawiały się projekty prywatyzacyjne Lotosu i niektóre oferty były związane z rosyjskimi interesami, podjąłem decyzję, żeby to zablokować; bylem premierem przez siedem lat i nie sprzedaliśmy Rosjanom ani centymetra firm energetycznych.

KRYZYS NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

9 listopada 2021

Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który… jedyny pomysł jaki mają w tej chwili na tą sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są właśniekompromitujące, że Polska obroni się.. tak, jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi i nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy, wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy.

15 maja 2024

– Sytuacja na granicy jest trudna, każdej doby jest kilkaset prób pokonania tej granicy. To nie są uchodźcy, to coraz rzadziej są migranci, rodziny biedne szukające pomocy, w 80 przypadkach na 100 mamy do czynienia ze zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn, 18-30 lat, takie te kategorie wiekowe, bardzo agresywnych.

OCHRONA GRANIC

13 października 2021

Dzisiaj problem PiS i jego propozycji polega na tym, że dostali do rąk już wszystkie możliwe instrumenty, z przedłużanym stanem wyjątkowym włącznie, a przez granice przecieka coraz więcej ludzi. Jeżeli kogoś potrafią zatrzymać, to są to kobiety i dzieci(…). Chcemy szczelnej i bezpiecznej granicy, a nie znęcania się nad kobietami i dziećmi. Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat, bo nie jest wcale intencją zbudowanie dobrych, skutecznych zapór. Ich intencją jest robienie emocjonalnych spektakli i wydanie blisko 2 mld zł bez żadnej kontroli.

25 marca 2023

Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie.

16 lutego 2024

Wspólnie z szefem MSWiA podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność: Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw.

NIELEGALNI IMIGRANCI Z AFRYKI

17 maja 2017

Jeśli polski rząd będzie zdecydowany, właściwie jako jeden z dwóch, trzech w Europie, nie uczestniczyć w tym solidarnym poddziale obowiązków w sprawie uchodźców – to ma do tego, może nie prawo, bo mówimy tu o prawie europejskim, ale pewne argumenty, i jestem w stanie je zrozumieć – będzie się to wiązało nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie.

10 kwietnia 2024

Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu, ja mam pewne możliwości, czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizm relokacji, albo płacenia za to, że nie przyjęło się (migrantów), ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył.

13 maja 2024

To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków, Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym steki tysięcy migrantów głównie z Ukrainy

Polska będzie beneficjentem

OFE

10 czerwca 2013

Dostałem kilka dni temu na stół raport, jaki przygotowali ministrowie pracy i finansów na temat OFE. To jest raport, do którego nas zobowiązuje prawo, czyli przegląd tego, jak OFE do tej pory funkcjonowało. To są pieniądze, które mają być w przyszłości gwarancją dobrej emerytury. Nie mam mowy o tym, żeby te pieniądze zabrać komukolwiek. Dzisiaj najważniejszą dla nas kwestią jest, aby Polak dysponujący swoimi pieniędzmi naprawdę wiedział, że to jest jego decyzja, w jaki sposób chce oszczędzać na emeryturę.

3 lutego 2014

–  My dzisiaj wiemy i chcę to powiedzieć bardzo głośno Polakom, bo niektórzy zbałamucić te myśli Polaków, mówiąc, że ktoś zabiera ich własność zmieniając ustawę o OFE. Te pieniądze nie są własnością Polaków. Gdyby nią były, to każdy mógłby te pieniądze sobie wycofać. Tak jak pieniądze w ZUS-ie nie są własnością Polaków.

KWOTA WOLNA OD PODATKU

9 września 2023

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni; oznacza to, że każdy emeryt z emeryturą do 5 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego,, a ci którzy mają emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy. Każdy pracujący, który zarabia do 6 tys. zł nie będzie już płacił podatku dochodowego. A ten, kto zarabia powyżej 6 tys. zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów.

19 marca 2024

Nie rezygnujemy z projektu kwoty wolnej 60 tys. zł, ale w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować go ze względów budżetowych. Minister finansów jest zobowiązany, aby kwota wolna była tak czy inaczej efektem naszej pracy – na pewno nie w tym roku i na pewno przed końcem kadencji.  

BENZYNA

14 czerwca 2022

Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, wystarczy jedna decyzja, gdybym to ja był premierem, to benzyna byłaby po 5,19 zł.

9 kwietnia 2024

Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, to nie jest decyzja premiera

DOFINANSOWANIE TVP

9 września 2023

Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 mld zł z TVP na leczenie raka.

19 grudnia 2023

Media publiczne nie otrzymają dofinansowania z budżetu państwa “do momentu ich uzdrowienia”.

Ustawa okołobudżetowa na 2024

Minister finansów może przekazać 3 mld zł na media publiczne, w tym na TVP.

Śledź nas na:

Czytaj:

Oglądaj:

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
reklama spot_img

Ostatnio dodane

Nie dajmy się wciągnąć w tę wojnę!

Wojna wisi w powietrzu i może się okazać, że Polska zostanie w nią zgodnie wepchnięta rękami PO-PiSu. W najnowszej...

Przeczytaj jeszcze to!

0
Podziel się z nami swoją opiniąx