INFORMUJEMY, NIE KOMENTUJEMY

© 2020-2021 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Centralna Agencja Informacyjna

08:50 | piątek | 24.05.2024

© 2020-2023 r. FreeDomMedia. All rights reserved.

Krystyna Górzyńska

Apelacja w sprawie uniewinnienia protestujących w katedrze poznańskiej uwzględniona!

Niezawisłość sędziowska polega na tym, że żadnemu sędziemu nie można nakazać wydania określonego wyroku, a nie na tym, aby nie można było oceniać wyroków już zapadłych, szczególnie rażąco nietrafnych. Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił dzisiaj (21.11.23) wyrok uniewinniający 32 osoby...

Tajny raport o pandemii w Ministerstwie Zdrowia

Zjednoczona Prawica zaufała niewłaściwym lekarzom i urzędnikom odpowiadającym za służbę zdrowia. Straciła w ten sposób tysiące wyborców (ponad 200 tys. zmarło „nadmiarowo” podczas „pandemii”) i poparcie uczciwych lekarzy. (...) W poniedziałek powyborczy Joachim Brudziński, szef sztabu PiS, przyznał, że wyborcy zawiedli się...

Kogo karzą, a kogo się nie odważą

Sąd Lekarski, mimo przedstawienia ponad 60 dowodów naukowych potwierdzających trafność apelu dr Sienkiewicz, orzekł, że jest on niezgodny z aktualną wiedzą medyczną. Jan Kochanowski pisał: „Prawa są równie jako pajęczyna: wróbl się przebije, a na muszkę wina”. Przypomniała mi się ta fraszka,...

Jak Komisja Europejska „robi kasę” na konfliktach między członkami Unii?

Komisja Europejska (KE) ma być organem wykonawczym Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za bieżącą politykę Unii, nadzorującym prace wszystkich jej agencji i zarządzającym jej funduszami. „Wykonawstwo” to jawi się ostatnio jako zaskakująca działalność „pasożytnicza”, a nawet drapieżcza w relacjach z członkami...

Kosztowna “walka z małpią ospą”

Minister Niedzielski uspokaja, że małpia ospa nie jest poważnym zagrożeniem, a rząd działa tylko prewencyjnie, m.in. wydając przepisy pozwalające izolować osoby podejrzane o zakażenie. Przepisy te wydają się być jednak wysoce restrykcyjne w stosunku do niewielkiego niebezpieczeństwa. Przypomnijmy, że...

Co postanowi Sąd UE w sprawie skargi Polski przeciwko Komisji Europejskiej?

Pomimo ugodowego zamknięcia sporu między Republiką Czeską i Polską oraz odstąpienia Czechów od postulatu zamknięcia kopalni Turów, KE nadal żądała od Polski płacenia kar z tytułu niezatrzymania wydobycia węgla w okresie od maja 2021 r. do 4 lutego 2022...

Nieustające szykany prominentów lekarskich wobec szlachetnej lekarki

Czy nowy proces skierowany przeciwko lekarce dotyczący jej krytyki z 2020 roku wobec błędów w ograniczaniu praw pacjentów ma ponownie dostarczyć usprawiedliwienia lekarzom, którzy takich zachowań się dopuszczali? W trybie prasowym interweniuję w Opolskiej Izbie Lekarskiej (OIL):W imieniu opinii publicznej...

O mnie

7 POSTY
1 KOMENTARZE

Najnowsze artykuły

Izrael znowu napluł na swoje ofiary

Izrael „ukarał” żołnierzy, według niego (bo prawdy przecież nie znamy) „zamieszanych” w atak na konwój humanitarny, w którym zginęło...