Rząd szykuje nam klęskę?

3
617
Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pexels

Trwają prace nad  Ustawą o o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W niepewnych czasach taka ustawa rzecz chwalebna i potrzebna, tyle że znalazły się tam bardzo niepokojące propozycje. Wręcz groźne.

W ostatnich dniach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Autorem projektu jest wiceminister Maciej Wąsik. Ustawa taka wydaje się być bardzo potrzebna, tyle że w projekcie pojawiły się zapisy, o których była już mowa w czasie pandemii, a które wygodne dla rządu, brzmią bardzo groźnie jeśli chodzi o prawa i interesy obywateli.

Projekt zakłada szereg wręcz rewolucyjnych zmian, w tym i tę, że odpowiedzialny za ochronę ludności na terytorium Polski będzie premier, w przypadkach niecierpiących zwłoki odpowiedzialność tę przejmie minister właściwy do spraw wewnętrznych, który ma być odpowiedzialny też za koordynowanie, w imieniu premiera, „wszystkich podejmowanych działań w zakresie ochrony ludności”.
MSWiA podnosi, że i pandemia i kryzys uchodźcy pokazały, że brak jest określenia mechanizmów systemowego podniesienia gotowości organów administracji publicznej
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, które nie wymagają wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Projekt proponuje więc trzy takie stany:
– pogotowia,
– zagrożenia
– klęski żywiołowej.
Spośród nich najbardziej niepokojące zmiany będą związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

Klęska braku prądu

Stan klęski żywiołowej będzie mógł być wprowadzony już dla samego zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz oczywiście – w celu ich usunięcia. Wprowadzać go będzie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia z inicjatywy własnej lub na wniosek właściwego wojewody, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, ale z możliwością przedłużenia za zgodą Sejmu.
Stan klęski żywiołowej będzie mógł być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. W ramach stanu klęski żywiołowej istnieć będzie możliwość wprowadzenia ograniczeń wolności, praw człowieka obywatela, które będą mogły być stosowane wobec osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej oraz wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeśli ustawa przejedzie, to po ogłoszeniu przez rząd ogłosi stanu klęski żywiołowej, państwo będzie mogło zawiesić lub zakazać prowadzenia przedsiębiorcy określonej działalności, nakazać prowadzenie innej, a także oddelegować pracowników do różnych prac i wprowadzić zakaz podwyższania cen lub ustalić stałe ceny.

Założenia ustawy przewidują powstanie Funduszu Ochrony Ludności (FOL) o wartości 0,1 PKB, (obecnie to około 3 mld zł). Do 10 tys. zł mają zostać podniesione zapomogi dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (z 6 do 10 tys. zł), i wsparcie na odbudowę domów (z 200 do 300 tys. zł). FOL ma być państwowym funduszem celowym, a środki niewykorzystane w danym roku przejdą na lata kolejne. 50 proc. środków będzie do dyspozycji centrali, czyli MSWiA, reszta – wojewodów (to ok. 90 -100 mln zł, w zależności od wielkości województwa ). Dziś wojewodowie nie mają własnych środków na zasiłki kryzysowe. Gorzej z przedsiębiorcami, bo ich straty spowodowane ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej i nakazaniem jej lub zakazaniem podejmowania określonych działań nie będą rekompensowane. Warto przy tym pamiętać, że do tej pory takie rekompensaty były przewidziane i konieczność ich wypłacenia spowodowała m.in. powstrzymanie się przez rząd od ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w czasie pamiętnego lockdownu i zamykania kolejnych branż na całe tygodnie i miesiące lub drastycznego ograniczania ich działalności.

Nawet w ocenie skutków regulacji stwierdzono, że Ustawa w proponowanym kształcie będzie miała znaczący wpływ na przedsiębiorców. Pomimo takiej oceny, nie skierowano jej do konsultacji społecznych z środowiskiem przedsiębiorców.

Co szczególnie istotne, „klęski żywiołowej” oznaczać będzie w myśl tej ustawy nie tylko nieszczęścia typu „zima stulecia”, ale także np. … niedobory energii lub gazu.

Skoro ani jednego, ani drugiego ma nam nie zabraknąć, to po co kampania z mrożeniem cen dla gospodarstw domowych zużywających poniżej 2000 kWh rocznie? I po co ustawa, która pozwala w majestacie prawa zamykać całe branże bez wypłacania im odszkodowań?

Na te pytania odpowiedzi brak. A szkoda…

- reklama -
Subskrybuj
Powiadom o

3 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
AMBROGIO
17.09.2022 21:08

Rzeź Wołyńska – 200.000 ofiar
Powstanie Warszawskie –
200.000 ofiar
Utrwalanie PRL-u – 50.000 ofiar
Holocaust Covid Polska –
200.000 ponadplanowych ofiar .
Tzw. aborcja po II WW – 20.000.000 ofiar .
Tzw. umowa społeczna / zamykanie kopalń / i brak prądu
– ????? ofiar .
Okrągłostolowych zdrajców nie
obchodzi Polska i Naród Polski .

Ewa-Maria
16.09.2022 19:27

PiS cały czas pracuje aby być odsuniętym od władzy. Morawiecki i jego kamaryla na to zapracowała aby tak się stało. Szkodników należy odsunąć jak naj szybciej.

pablo
18.09.2022 00:19

To co sie dzieje po 89 to jakas abstrakcja kazdy kolejny tzw.rzad degraduje i wyprzedaje ten kraj roznymi metodami,najbogatszy kraj Europy jest na dnie a ci co go przejma zrobia tu miejsce dobrobytu ale dla siebie.